Zgłoszenie RMA

Reklamujesz czy zgłaszasz towar?

Sprawdź status zgłoszenia RMA.

Wypełnij od nowa
Zgłoszenie RMA - Gwarancja Zgłoszenie RMA - Zwrot

Dane zgłaszającego:

imię i nazwisko bądź nazwa zgłaszającego (w przypadku firmy):
proszę wpisać adres email zgłaszającego
proszę wpisać telefon zgłaszającego (tylko cyfry)

Zgłaszany produkt:

proszę wpisać numer seryjny produktu
proszę wpisać numer zamówienia(8-9 cyfr) lub numer dokumentu sprzedaży
proszę opisać usterkę

Adres odbioru/zwrotu reklamowanego towaru:

imię i nazwisko bądź nazwa(w przypadku firmy) zgłaszającego
proszę wpisać telefon do kontaktu dla kuriera (tylko cyfry)
Zapoznałem się z regulaminem zwrotów i go akceptuję.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu reklamacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).